Meniu

Žiūrėti produktai

Ar vertas dėmesio stropuvos granulinis katilas?

Ar vertas dėmesio stropuvos granulinis katilas? Taip.:

Panašus klausimas iškildavo prieš 16 metų, kai įmonė pateikė keistą, nuo viršaus į apačią deginantį malkas katilą.

Katilui platintojų pirmais metais neatsirado – dileriai nenorėjo rizikuoti. Tačiau vartotojai nematė jokios rizikos, nes žinojo įstatymus, kurie numato, kad daiktą įmonė privalo atsiimti, jei jis nepateisina lūkesčių.

Tačiau lūkesčiai pasiteisino – katilas greitai populiarėjo. Šiandien katilą platina, naudoja ir gamina mūsuose, artimajame užsienyje ir net tolimiausiuose planetos kampeliuose, cechuose, rūsiuose, garažuose.

Kas kart atsiradus naujam daiktui, išsiskiriančiam naujumu ir inovatoriškumu, jį pradeda peikti skeptikai, besiremiantys senomis teorijomis, formulėmis ir dogmomis. Mūsų gaminys dar ir šiandien aktyviai peikiamas, kad nėra viduje priraizgyta vamzdžių, kanalų, dūmų vertimų, kad per mažai metalo.

Todėl kurdami granulinį katilą rėmėmės tituluotų katilistų pretenzijomis ir bandėme pritaikyti populiarų daugiavamzdį šilumokaitį. Deja, įspūdinga ir masyvi konstrukcija mus nuvylė. *1. Pav. Vandens*** ir dūmų**** srautai tokiame šilumokaityje patampa niekingai maži, todėl blogai perduoda ir priima šilumą.

Taip išsiaiškinom, kad mūsų katilo paprastame cilindre šiluma perduodama efektyviau, nei tradiciniuose daugiakanaliuose ** 2. Pav. Todėl šilumai perduoti pakanka mažiau metalo. .

Jau gaminame granulinius katilus, kurių šilumos atėmimo plotas 1,15m², degikliui veikiant 20 kW galingumu dūmą atšaldo iki 140ºC.

(norma 300ºC)

Ir vėl mums ir vartotojams tituluoti katilistai charizmatiškai bubens, – Teorija yra teorija, jos niekas neapvers, vieno metro kvadratinio pakanka tik 10 – čiai kW ir taškas.

O mes jiems atsakykime, – dalykus kuriuos pagamina praktikai, tik vėliau pastebi teoretikai ir sukuria jiems teorijas. Geriausias to pavyzdys ratas – juo naudotasi dar tada kai rašto nebuvo. Taškas. Laikas mūsų katilui sukurti teorinį pagrindą. Pirmyn. Taškas.

*1. Pav. Paanalizuokime populiarų vamzdinį šilumokaitį.

Nors išvaizda jo tikrai įspūdinga, tačiau šildomas plotas atsiranda, kitų paviršių sąskaita. Pažiūrėkime į vamzdinio šilumokaičio vaizdą iš viršaus. Čia katilo vidinių sienelių perimetras 1,4 m., tačiau ten kur įtaisyti vamzdžiai, sienelės pašalintos. Vamzdžių perimetras – 1,884m. Taigi papildomo perimetro gauta tik 0,5m. (1,884 – 1,4 = 0,5m).

Vandens srautas tokiame praplatėjime patampa niekingai mažas*** , todėl ir likusioje dalyje blogai persiduoda šiluma, o ilgainiui, tokio ir į jį panašių šilumokaičių sienelės ir vamzdžiai uždumblėja. Tokia pati situacija ir su dūmu.****

Didelė metalo ir vandens masė įšyla lėtai, taip pat ilgai neatvėsta, taip per dureles ir pravalas be reikalo šildydama katilinę.*****

 

1-pav2

 

                                           ** 2. Pav

***Šilumą priimančio skysčio judėjimo greitis.

Pavyzdys: Upėje kur gylis mažas, vanduo teka greitai nuplaudamas ir neleisdamas kauptis dumblui. Tačiau ten kur gylis kelis kart didesnis, vanduo tiek pat kartų teka lėčiau, todėl krantai ir dugnas būna dumblini. Taip pat ir katile, pirmame paveikslėlyje pavaizduotuose šilumokaičiuose vanduo teka lėtai, dėl ko blogiau, nei esant intensyviam srautui, persiduoda šiluma, o ant sienelių kaupiasi kalkės ir kiti nešvarumai ilgainiui blogindami šilumos perdavimo savybes.

Dėl šios priežasties granulino katilo ir stropuvos tradicinio katilo vandens marškinius darome siaurus (seklius).

****Dūmų judėjimas

Kaip skysčiai, taip ir dūmas intensyviau judėdamas šilumą perduoda geriau. Tam šilumokaityje įtaisome dūmų sukūriatorius** 2. Pav. Paveikslėlyje matome dūmų sukūriatoriaus principinį veikimą. Taip dūmas intensyviau atsimuša į katilo sieneles, geriau perduodamas šilumą neleisdamas ant paviršiaus kauptis suodžiams.

***** Maža metalo ir vandens masė

Todėl užsikūrus degikliui šiluma akimirksniu patenka į kambarius, o degikliui užgesus šilumos katile lieka mažai, todėl mažai lieka šilumos katilinėje.