Menu

Elektroninis valdiklis (S30, S40)

Price:
610 EUR

Temperatūros reguliatorius ST-81 skirtas centrinio šildymo katilams. Jis valdo centrinio šildymo vandens cirkuliacinį ir karšto vandens siurblius bei oro pripūtimo funkciją (ventiliatorių).

Valdiklio paleisdimui reikia tinklo jungiklį perjungti į 1 padėtį. Perjungus jungiklį į 0 padėtį nenutraukiamas maitinimas iš valdiklio, maitinimui iš valdiklio nutraukti reikia ištraukti maitinimo kištuką iš lizdo.

Valdiklyje įdiegta zPID programa. Tokio valdymo esmė ta, kad kontroliuojama išmetamųjų dūmų išmetimo temperatūra (palaikomas pastovus lygis) ir nuolatinė katilo temperatūra.

Be standartinių jutiklių, šiame valdiklyje įtaisytas ir išmetamųjų dūmų išmetimo jutiklis, kuris padeda palaikyti pastovią katilo temperatūrą. Valdiklis visą laiką matuoja išmetamųjų dūmų išmetimo temperatūrą ir, jeigu katilo išėjimo temperatūra smarkiai padidėja, lėtinamas arba TECH stabdomas ventiliatorius. PID reguliatorių (angl. proportional-integral-derivative controller – proporcinis integralus diferencinis reguliatorius) sudaro grandys: proporcinė P, kurios stiprinimo koeficientas kp, integrali I, kurios integravimo laiko pastovioji Ti, ir diferencinė D, kurios diferencijavimo laiko pastovioji Td. Jo tikslas yra palaikyti tam tikro lygio pradinį dydį, vadinamą nurodytuoju dydžiu.

PID reguliatorius naudojamas, pvz., proceso temperatūrai reguliuoti. Tokiu atveju jis veikia kaip labai tikslus termostatas.

Taigi valdiklis su zPID funkcija yra reguliatorius, kuris veikia PID algoritmo, pagrįsto išmetamųjų dūmų išmetimo jutikliu, principu. Naudojant tokio tipo valdiklį su išmetamųjų dūmų išmetimo jutikliu sutaupoma iki 13 % kuro, išėjimo vandens temperatūra yra labai stabili, todėl šilumokaitis (katilas) ilgiau tarnauja. Kontroliuojant išmetamųjų dūmų temperatūrą išėjime iš katilo išmetama nedaug aplinkai kenksmingų dulkių ir dūmų. Išmetamųjų dūmų šilumos energija ne švaistoma ir ne išleidžiama į kaminą, o panaudojama šildymui.