Meniu

Kiaušinių ridenimo lovelis

Ilgis – 72 cm, aukštis – 20 cm

Lovelis skirtas žaisti Velykų žaidimus.

Šį žaidimą galima žaisti ir kambaryje, ir lauke. Tam reikia turėti specialų lovelį.Į lovelį dedame margutį, ir jis nurieda tolyn. Tada eilė kitam žaidėjui, o vėliau dar kitam ir taip, kol savo margutį paridens visi. Laimėtojas nėra toks svarbus kaip pats žaidimas. Nesvarbu kas laimės, svarbu kad būtų smagu žaisti!

Žaidimo variantai:

  1. Jeigu paleistas kiaušinis išmuša iš vietos kitą kiaušinį, tai jį ridentojas pasiima ir antrą kartą ridena be eilės. Jeigu vienu leidimu kiaušinis kliudo du kiaušinius, ridentojas abu pasiima ir gali be eilės ridenti dar du kartus. Ridena, iki nebepataiko.
  2. Ridena visi žaidėjai iš eilės. Vieną kartą pataikius, leidžiama ridenti dar kartą. Antrą kartą pataikęs, pasiima abu margučius.
  3. Kai žaidžia dviese, žaidėjas, pataikęs į nuridentą kiaušinį, jį pasiima, jeigu nepataiko abu atitenka pirmajam žaidėjui.
  4. Netoli griovelio galą padaroma duobutė. Tuo pat metu grioveliu du žaidėjai leidžia po kiaušinį. Laimi tas, kurio kiaušinis aplenkia duobelę, pralaimi tas, kurio kiaušinis pateko į duobelę. Laimėtojas pasiima į duobelę įsiritusį kiaušinį. Kai abu kiaušiniai surieda į duobutę ar abu pralekia pro šalį, žaidėjai pasiima kiekvienas savo kiaušinį.
  5. Vienu metu ridena dviese kurio margutis riedant atsimuša į kitą ir jį pramuša, tas laimi. Jis iš pralaimėtojo gali atsiimti ir sveiką margutį.
  6. Kai margučius ridena lygioje vietoje ant pievutės kieme, lauke ar patalpoje, visi ridena iš tos pačios vietos. Laimi tas, kurio margutis nusirita toliausiai. Jam atitenka visi paridenti margučiai.
  7. Vienas ridentojas savo margutį deda ant žemės, kitas savo ridena. Jeigu riedėdamas margutis kliudo padėtąjį, ridentojas pasiima abu, o jei prarieda pro šalį, margučiai atitenka kitam.
Kaina:
37 EUR