Meniu

Kieto kuro katilai – Ekonomiškas šildymas

kieto kuro katilaiŠildymo sistema yra būtinybė. Mūsų klimato sąlygomis be jos neapsieinama jokiame būste. Antra vertus, kiekvienas norime, kad už šilumą namuose reikėtų mokėti kuo mažiau. Įrengiant naują ar renovuojant seną šil­dymo sistemą, bene pagrindiniu užda­viniu tampa tinkamo šildymo įrengi­nio pasirinkimas. Jis turi būti kuo efek­tyvesnis ir taupesnis, t. y. turi užtikrin­ti namuose reikiamą temperatūrą, o jo naudojamo kuro ir priežiūros sąnaudos turi būti kuo mažesnės. Užtikrinti šilu­mą namuose gali daugybė įvairių šildy­mo sistemų (dujiniai ir kietojo kuro ka­tilai , elektrinio šildymo prietaisai, kros­nelės, židiniai ir t. t.), tačiau, pradėjus vertinti su šia veikla susijusias išlaidas, padėtis gerokai pasikeičia.

Šildymas kieto kuro katilais Lietuvoje ne­užleidžia lyderio pozicijų, tik tradicinę malkinę krosnį šiandien pakeitė šiuo­laikiški kieto kuro katilai. Renkantis, kurį iš jų įsirengti, dar vertintina ir ku­ro žaliavos kaina, kaloringumas bei de­gimo laikas.

Pageidaujama, kad kuras katile degtų kuo ilgiau, t. y. mažesnis sunaudojamo kuro kiekis pagamintų kuo daugiau ši­lumos energijos. Lietuviškuose „Stro­puvos“ katiluose šis aspektas tapo vienu svarbiausių. Juose tas pats kuras dega ge­rokai ilgiau nei kitų gamintojų katiluose: kūrenant malkomis nenutrūkstamas de­gimas gali trukti apie 30 val., briketais – apie 4 paras, anglimis – net apie 7 pa­ras. Taip ilgai kuras dega dėl originalios patentuotos viršutinio degimo sistemos. Katile kuras dega tik viršutinėje dalyje, 15–20 cm gylyje, žvakės principu. Bū­tent dėl to „Stropuvos“ katilų degimo trukmės rodikliai pastebimai lenkia kitų gamintojų pateikiamus duomenis.

Kieto kuro katilai „Stropuva“ apšildo plotą nuo 20 iki 400 m2).

Žinoma, įkrovos degimo trukmė priklauso ir nuo kuro kokybės, lauko bei vidaus temperatūros, pastato šilu­minės varžos, pasirinkto katilo galin­gumo („Stropuvos“ kieto kuro katilai yra 7 kW; 10 kW; 20 kW; 40kW galingumo), nuo montavimo ir priežiūros. „Stropuvos“ specialistai, ieškodami būdų dar padi­dinti katilų efektyvumą, nuo šių metų siūlo elektroninį degimo valdiklį: tiks­lus automatizuotas degimo proceso ka­tile valdymas gali net dvigubai pailgin­ti įkrovos degimo laiką, taigi sutaupyti kuro žaliavos.

Kita naujovė, leidžianti pailginti įkro­vos degimo laiką, – prie bet kurio „Stro­puvos“ katilo papildomai prijungiamas medienos granulių degiklis, visiškai au­tomatizuojantis kūrenimo procesą. At­sižvelgiant į granulių talpyklos tūrį, de­gimo laikas gali būti toks ilgas, jog pa­miršite, kad jūsų namai šildomi kietuoju kuru. Be to, turėsite galimybę spręsti, kuriuo kuru (granulėmis ar kitu) šildyti namus: pasirinkdami pigesnę kuro rūšį, dar labiau sumažinsite šildymo išlaidas. Juolab kad prie turimo katilo prijungiant šį granulių degiklį, dažniausiai nereikia daryti jokių pakeitimų jau esamoje šil­dymo sistemoje.

kieto kuro katilai

Pagrindiniai katilo privalumai yra šie:

  • Degimas vyksta iš viršaus į apačią. Mums visai neįprastu būdu. Katile degimas vyksta tik viršutinėje 15 – 20 cm. dalyje.
  • Degimas vyksta labai lėtai.
  • Viena įkrova dega nuo 30 valandų iki 7 parų. Visa tai priklauso nuo pastato šiluminių savybių, įkrovos užkrovimo teisingumo, sistemos įrengimo profesionalumo, kuro.
  • Kuras visiškai sudega ir dėl šios priežasties yra taupomas.
  • Patogus valymas. Pelenus užtenka išvalyti tik kelis kartus per mėnesį. Kieto kuro katilai pasižymi tuo ,kad sienelių valyti nereikia visiškai. Viskas nubyra. Paprastas kitų dalių valymas.
  • Plati katilo galingumo pasirinkimo gama. Nuo 7 iki 40 kW.
  • Įkrova gali būti mišri. Malkas galima maišyti su skiedrom, pjuvenom, briketais, kita smulkinta mediena. Tai gana patogu ir universalu.
  • Patikima apsauga nuo užvirimo (ypač aktualu dingus elektrai) slypi pačioje katilo konstrukcijoje. Kadangi dega tik viršutinė įkrovos dalis, dingus priverstinei cirkuliacijai, sandariai užsidaro oro sklendė.
  • Gana kompaktiškas ir patogus kieto kuro katilai. Jo aukštis siekia du metrus 12 cm, bet vietos užima katilinėje nedaug. Jeigu netelpa, gaminamas patrumpintas variantas. Patogu kraut kurą.
„Stropuvos“ kieto kuro katilai nuolat tobuli­nami, kad būtent šiuos katilus vartotojas vertintų kaip geriausius, atitinkančius aukščiausius kokybės reikalavimus. Di­džiausias įmonės gaminių kokybės įver­tinimas – nuolatiniai užsakovai. „Stro­puvos“ katilų galima įsigyti visose Balti­jos šalyse, Skandinavijoje, Europos Są­jungos valstybėse, NVS šalyse, Korėjo­je, Kanadoje ir kitose tolimose šalyse.

„Stropuvos“ darbuotojai gali sumon­tuoti, sureguliuoti katilą, išmokyti juo naudotis ir suteikti greitą garantinę bei pogarantinę priežiūrą. Nė vienas užsakovas nelieka be pagalbos, kad ir kur jis būtų.