Meniu

Kambario termostato naudojimo patarimai

Kambario termostatas

Stebėjome du kambario termostatus, kai vienas tradiciškai pritvirtintas prie sienos (vidinės), o kitas 7 cm toliau nuo sienos.
Jei kambario termostatas neišjungia šildymo, o šiluma reguliuojama radiatorių termostatais, tai nusistovėjus stabiliai kambario T, toliau nuo sienos esantis termostatas rodo visu laipsniu žemesnį skaičių. Taip pat ir vakare išjungus katilą, kambario termostatų skaičiams mažėjant, nuo sienos atitolęs termostatas rodo 1 °C mažiau. Tačiau įjungus ryte katilą ir kylant šilumai, termostatų rodikliai tampa lygūs, kol nenusistovi stabili šiluma kambaryje. Taigi, kambario termostatas tiksliau ir operatyviau veikia būdamas per atstumą nuo nuo sienos.
Kambario termostatai buvo stebimi ant vidinės sienos. Nežinome kaip veiktų esant jiems ant lauko sienos.